Geschiedenis

Een exacte stichtingdatum van de molen in Abbenbroek is niet te noemen. De eerste vermelding van een coerenmolen stamt uit 1542. Deze oudste molen stond net als nu op de dijk aan de zuidzijde van het dorp. De molen werd door molenaars gepacht voor een vooraf afgesproken bedrag. Ook in Abbenbroek kwam het regelmatig voor dat een klant de molenaar beschuldigde van fraude. Soms was het verschil tussen het gewicht van het geleverde graan en het ontvangen meel zo groot, dat er inspectie werden gehouden. In 1648 werd bijvoorbeeld molenaar Willem Joordens bekeurd vanwege het achterhouden van een hoeveelheid graan

De windmolen bleef een belangrijk bedrijf voor de bakkers en boeren. Isaak Bubberman was sinds 1826 als knecht in dienst van Hermanus de Lang, en bij de verkoop van de molen in 1835 aan Cornelis van Brakel bleef hij als molenaar in dienst. Op 9 december 1842 werd door Hendrik Bubberman de eerste steen gelegd van de nieuwe molen,de molen is gebouwd door Willem Vermaas. Dit is de bakstenen grondzeiler, De Hoop, die nog steeds als herkenningspunt aan de Gemeenlandse Dijk staat. In 1974 werd de molen gekocht door de gemeente Abbenbroek, die het monument tussen 1975 en 1978 restaureerde.

De laatste voorganger van deze molen was een wipkorenmolen.

Als men kijkt op het prentje hier naast dan ziet men dat de wipmolen ook in verlengde van het schip van de kerk staat. net als bij de onderstaande foto genomen vanaf de huidige molen,en op de landkaart van 1701  zien we het zelfde beeld.