Scheur binnenroe

Tijdens reparatiewerkzaamheden werd een scheur ontdekt in de binnenroe van molen De Hoop. De binnenroe is het stalen gedeelte van de wiek, waar de houten heklatten in geplaatst zijn. Gevolg is, dat de molen op dit moment niet kan draaien totdat de roe er is uitgehaald en voor reparatie is afgevoerd. Beide roedes stammen uit 1878 en zijn dus echte monumenten. De kosten zijn nog niet bekend maar worden geschat op 25.000-30.000 euro. Wilt u ons helpen om dit voor elkaar te krijgen, scan dan onderstaande QR-code of klik op de QR-code om een bedrag over te maken. Ook is het mogelijk om een bedrag over te maken op rekeningnummer NL79RABO0319479870 ten name van Stichting Molenbehoud Nissewaard.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=6lpNWp
qRSM2vIk7iD60Jvg

Met uw bijdrage hopen we binnen een jaar weer met vier wieken te kunnen draaien. Dank voor uw steun.

Deel dit bericht